UPDATE: Kaalheide Bruist

Dinsdagavond (13-06) vond in de voormalige businessclub van Roda JC op gemeentelijk sportpark Kaalheide een inloopavond plaats. Omwonenden werden er geïnformeerd over het project "Kaalheide Bruist" waarbij verschillende partners het sportpark en de buurt een nieuwe impuls willen geven. Tijdens deze inloopavond kregen ze de gelegenheid om in gesprek te gaan met de betrokken partners: Stichting BRUIS, Achilles-Top, Roda JC en gemeente Kerkrade.
Algemeen directeur van Roda JC, Jordens Peters, is blij dat het eindelijk zover is: “We hebben hier lang aan gewerkt. Met dit plan gaan we terug naar onze roots, de plek waar alles voor deze club begon. Nog belangrijker is dat onze gehele organisatie weer bij elkaar komt. Kaalheide Bruist zal niet alleen de thuisbasis van het eerste elftal en de voetbalacademie worden, maar ook van de kantoororganisatie. Door het nieuwe plan creëren we topsportfaciliteiten die bijdragen aan de sportieve ambities van Roda JC. Daarnaast sluiten de plannen volgens de algemeen directeur naadloos aan bij de filosofie van “Gezond in Mijn Streek". “Met bovengenoemde plannen kunnen we nog beter ‘elke dag van waarde zijn voor de regio‘, waarbij we nadrukkelijk de verbinding zoeken met Vie en andere partners om de gezondheid van de regio te bevorderen. Dit alles maakt het een duurzame oplossing voor de club, de gemeente en de inwoners van Kerkrade".


Persbericht:

De gemeenteraad beslist namelijk binnenkort over drie mogelijke scenario‘s voor het gebied. Het concept-raadsvoorstel vraagt de raad tijdens de volgende vergadering in te stemmen met het advies van het college om voor scenario drie te kiezen. Dit scenario omvat nieuwbouw op het sportpark door meerdere investeerders. In totaal gaat het om 130 zorgwoningen voor vitale ouderen met of zonder (intensieve) zorgvraag, jongeren met een verstandelijke beperking en voor personen met dementie. Daarnaast zal ook Roda JC met haar kantoren verhuizen naar de nieuwbouw en alleen nog op wedstrijddagen het Parkstad Limburg Stadion huren. Daardoor kan het stadion breder benut worden.

Samen met Achilles-Top, Stichting BRUIS en de gemeente wil men een sport-, woon- en zorgomgeving ontwikkelen waarbij alle gebruikers met elkaar verbonden zijn. Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening, Vastgoed & Wonen): “Er doet zich hier een unieke kans voor om zorgwoningen te bouwen, het totale gebied te vernieuwen en de kantoren van Roda JC onder te brengen waar er getraind wordt. ‘Kaalheide Bruist‘ stimuleert sociale interactie en draagt bij aan de revitalisering van de wijk. Het gebied krijgt een open karakter met veel groen in een parkachtige setting. Verder komen er bij Stichting BRUIS vitaliteitsvoorzieningen en een horecagelegenheid."

Voorzitter van Stichting BRUIS Vivian Lataster: “Samen met alle partijen en buurtbewoners willen we een unieke, veilige en groenrijke omgeving ontwikkelen waar we kunnen wonen, werken, sporten en beleven. Waar iedereen ertoe doet met al zijn/haar unieke talenten, ook als die niet (meer) vanzelfsprekend zijn."

Wethouder Jo Paas (Financiën & WMO) vult aan: “Er is bij het voorgestelde scenario geen investering van de gemeente nodig. Dat is natuurlijk een groot voordeel."

Algemeen directeur van Roda JC, Jordens Peters, is blij dat het eindelijk zover is: “We hebben hier lang aan gewerkt. Met dit plan gaan we terug naar onze roots, de plek waar alles voor deze club begon. Nog belangrijker is dat onze gehele organisatie weer bij elkaar komt. Kaalheide Bruist zal niet alleen de thuisbasis van het eerste elftal en de voetbalacademie worden, maar ook van de kantoororganisatie. Door het nieuwe plan creëren we topsportfaciliteiten die bijdragen aan de sportieve ambities van Roda JC. Daarnaast sluiten de plannen volgens de algemeen directeur naadloos aan bij de filosofie van “Gezond in Mijn Streek". “Met bovengenoemde plannen kunnen we nog beter ‘elke dag van waarde zijn voor de regio‘, waarbij we nadrukkelijk de verbinding zoeken met Vie en andere partners om de gezondheid van de regio te bevorderen. Dit alles maakt het een duurzame oplossing voor de club, de gemeente en de inwoners van Kerkrade".

Voorzitter Arno Deckers van Achilles-Top is al even enthousiast: “We gaan samen met de partners een omgeving creëren waarin verantwoord en veilig bewegen geïntegreerd wordt in het dagelijks leven. Op Kaalheide wordt zorgen voor elkaar en gezond functioneren met elkaar, een nieuw leven ingeblazen. Kwetsbare inwoners krijgen een betekenisvolle plek in de gemeenschap."

Nadat de raad op 12 juli een definitief besluit neemt, zullen de partners aan de slag gaan met het uitwerken van een eerste ontwerp. Omwonenden zullen dan opnieuw de mogelijkheid krijgen om hun mening te geven tijdens bewonersavonden: “We vinden het ontzettend belangrijk dat de buurt dit initiatief steunt en de meerwaarde ervan ziet. De concrete plannen zullen dus zoveel mogelijk met buurtbewoners afgestemd worden", aldus de wethouders.

Wethouder Jo Schlangen (Sport & Cultuur): “De afgelopen maanden werden alle atletiekvoorzieningen op Kaalheide al volledig vernieuwd; van de sintelbaan en klassieke nummers als kogelstoten tot de afwatering en verlichting, alles werd aangepakt. We borgen daarbij de culturele waarde van het voormalig stadion. De gebouwen op het gemeentelijk sportpark bevinden zich echter in een sterk verouderde staat en ook het terrein vereist een grondige renovatie, dus de gemeente is heel enthousiast over dit mooie plan".
Geplaatst op: 14-06-2023